İADE VE DEĞİŞİM BİLGİLERİMADDE 1: Satıcı Bilgileri

Ünvanı : Stelart Jewelry

Adresi : Başıbüyük mah. Emek cad. Narcity konutları D2 blok No:45 Maltepe/İstanbul

Telefon : +90 530 592 48 14

e-posta : [email protected]

MADDE 2: Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

2.1. Ürün/lerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler internet sitesinde belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

2.2. 100 TL ve üzeri kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

MADDE 3: Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

3.1. www.stelart.net ’ te belirtilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ya da kampanyalı ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


MADDE 4: Ürünlerin Teslimatı

4.1. Ürün/ler, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/ kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren max 7 iş günü içinde teslim edilir. Ülkenin bulunduğu olağandışı durumlar (afet durumları, yangın, sel, salgın vb durumlarda ürün teslim süreleri değişkenlik gösterebilmektedir.)  ALICI’yı yazılı olarak (e-mail) ya da telefon ile bilgilendirmek üzere bu süre maximum 10 (on) gün daha uzatılabilir. SATICI’nın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

4.2. Ürün/ler, ALICI'nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI'nın isim-soyad, iletişim ve adres bilgilerini eksik girmesi nedeniyle doğabilecek sorunlardan ötürü SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.3. ALICI, ürün/leri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1 ALICI mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI’nın SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI , cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte ( ürünün kutusu, çantası, faturası ile birlikte eksiksiz olarak) kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli, ALICI’ya hiç bir masraf ödetmeden iade edecektir. ALICI teslim aldığı kargo paketini aynı şekilde eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür ( satın alınan ürün, kutu, çanta, fatura, irsaliye) . Ürünlerin eksik ya da deforme edilerek gönderilmesi halinde ALICI'ya para iadesi yapılmayacaktır.

5.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için [email protected] 'e ürünü iade etmek istediğinizi bildiren bir e-mail atarak bildirimde bulunulması gerekmektedir ya da panel üzerinden iade formu doldurabilirsiniz. 

5.5 ALICININ cayma hakkını istemesi durumunda kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

5.6 Kargo firmasının, ürün/leri ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.7 SATICI, ürün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri, kutusu, çantası ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.8 SATICI, ürün/lerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.9 SATICI, ürün/lerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 30 (otuz) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

5.10 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.11 Ürün/lerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı SATICI’ya ödenmemesi halinde ALICI, SATICI'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere SATICI'ya iade eder. SATICI'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 6: Yetkili Mahkeme

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürün/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu noterdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, ürün/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.