KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

 

Kişisel verilerin korunması kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

A. . İşlenip işlenmediğini öğrenme


B. . İşlenmişse bilgi talep etme


C. . İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme


D. . Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme


E. . Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme


F. . KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme


G. . Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme


H. . Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme


İ. . KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz

 

 

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Stelart'ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 

Verilerinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Stelart'ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Stelart'ınyürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Stelart ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

Stelart ' a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

 

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR